Aanmelden

Laten we kennismaken met elkaar
Wij realiseren ons terdege dat het een ingrijpende beslissing is om in een vreemd land te gaan werken en dat deze stap veel onzekerheid en spanning met zich kan meebrengen voor u en uw familie. Care Force hecht grote waarde aan het volledig, open en eerlijk informeren over alle aspecten die inherent zijn aan het werken en wonen in Nederland of België.

Wij adviseren u om rustig de tijd te nemen voor het oriëntatieproces en geen overhaaste beslissingen te nemen. Ons selectietraject is er op gericht om stap voor stap naar een – voor alle betrokkenen – prettige beslissing toe te werken.

Wat gebeurt er nadat we uw gegevens hebben ontvangen?
Wanneer we u naar verwachting binnen een redelijke termijn een baan in het vooruitzicht kunnen stellen, zal een recruiter contact opnemen voor een intake gesprek. Hierbij gaan we in op uw wensen, persoonlijke situatie en omstandigheden. Wij informeren u over beschikbare vacatures en sturen – met uw toestemming – uw gegevens naar de opdrachtgever. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld om uitgebreid kennis te maken met uw mogelijk toekomstige werkgever en werkplek. Gedurende dit hele traject wordt u persoonlijk begeleid door een ervaren recruiter.