Aanmelden

Laten we kennismaken met elkaar
Wij realiseren ons terdege dat het een ingrijpende beslissing is om in een vreemd land te gaan werken en dat deze stap veel onzekerheid en spanning met zich kan meebrengen voor u en uw familie. Care Force hecht grote waarde aan het volledig, open en eerlijk informeren over alle aspecten die inherent zijn aan het werken en wonen in Nederland of België.

Wij adviseren u om rustig de tijd te nemen voor het oriëntatieproces en geen overhaaste beslissingen te nemen. Ons selectietraject is er op gericht om stap voor stap naar een – voor alle betrokkenen – prettige beslissing toe te werken.